hung
Bình luận lúc 15:39 | 11-01-2017
ở Vinh nhiều đội cũng hay ko kém Văn Minh đâu. Nhưng có lẽ ko đủ tiền lực để ra HN hằng tuần. Trả lời