Phú Quốc League 2019 -2020: Chiến thắng hủy diệt của Nhà xưa 68, Thanh Duy, Phú Quốc TodayPhú Quốc League 2019 -2020: Chiến thắng hủy diệt của Nhà xưa 68, Thanh Duy, Phú Quốc Today

Ở vòng đấu thứ 2 Phú Quốc League 2019 -2020, Nhà Xưa 68, Du Lịch Thanh Duy, Phú Quốc Today là những cái tên gây ấn tượng.