Tìm kiếm

Kết quả Phủi

Sudico Cup 2017BXH
18h00 22/04/2017 BIDV Quang Trung 2-0 Century FC ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
18h00 22/04/2017 Bảo Trang FC 3-5 Du Lịch FC ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
16h40 22/04/2017 MV Corp 1-0 Lucky Thanh Hà ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
16h40 22/04/2017 Văn Minh 1-0 Lion's ICC ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
15h20 22/04/2017 Cường Quốc 1-0 Tuấn Sơn FC ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
15h20 22/04/2017 Thiện Anh FC 4-5 Tùng Ân Hoa Lư ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
14h00 22/04/2017 Ocean 3-0 Hà Tây FC ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
14h00 22/04/2017 Sandy FC 5-1 Bắc Giang FC ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
18h00 15/04/2017 MV Corp 1-1 Lion's ICC ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
18h00 15/04/2017 BIDV Quang Trung 2-2 Du Lịch FC ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
16h40 15/04/2017 Văn Minh 2-1 Lucky Thanh Hà ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
16h40 15/04/2017 Bảo Trang FC 7-3 Century FC ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
15h20 15/04/2017 Ocean 3-1 Bắc Giang FC ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
15h20 15/04/2017 Cường Quốc 0-3 Tùng Ân Hoa Lư ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
14h00 15/04/2017 Sandy FC 1-3 Hà Tây FC ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
14h00 15/04/2017 Thiện Anh FC 2-2 Tuấn Sơn FC ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
18h00 08/04/2017 Lion's ICC 1-1 Lucky Thanh Hà Bách Khoa, Lê Thanh Nghị, Hà Nội
18h00 08/04/2017 Du Lịch FC 3-2 Century FC Bách Khoa, Lê Thanh Nghị, Hà Nội
16h40 08/04/2017 MV Corp 0-2 Văn Minh Bách Khoa, Lê Thanh Nghị, Hà Nội
16h40 08/04/2017 BIDV Quang Trung 3-1 Bảo Trang FC Bách Khoa, Lê Thanh Nghị, Hà Nội
15h20 08/04/2017 Bắc Giang FC 3-3 Hà Tây FC Bách Khoa, Lê Thanh Nghị, Hà Nội
15h20 08/04/2017 Tùng Ân Hoa Lư 3-1 Tuấn Sơn FC Bách Khoa, Lê Thanh Nghị, Hà Nội
13h45 08/04/2017 Ocean 2-2 Sandy FC Bách Khoa, Lê Thanh Nghị, Hà Nội
13h45 08/04/2017 Cường Quốc 3-0 Thiện Anh FC Bách Khoa, Lê Thanh Nghị, Hà Nội
VUG 2017BXH
14h30 22/04/2017 ĐH Bách khoa HN 3-1 ĐH GTVT HN NTĐ Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
13h00 22/04/2017 ĐH Thủy lợi HN 2-1 ĐH Xây dựng NTĐ Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
15h00 15/04/2017 ĐH Bách khoa HN 0-0 (pen 3-1) ĐH Xây dựng NTĐ Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
13h30 15/04/2017 ĐH Thủy lợi HN 1-1 (pen 2-3) ĐH GTVT HN NTĐ Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
17h00 01/04/2017 ĐH FPT 0-3 ĐH Xây dựng NTĐ Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
15h45 01/04/2017 ĐH Bách khoa HN 4-0 ĐH Kiến trúc HN NTĐ Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
14h30 01/04/2017 ĐH GTVT HN 2-1 HV Nông nghiệp VN NTĐ Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
13h15 01/04/2017 ĐH Phương Đông 0-2 ĐH Thủy lợi HN NTĐ Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
Cúp Con Công 2017BXH
18h00 12/04/2017 Bát Âm 1-1 Đàn Phím TT TDTT Tây Hồ, 101 Xuân La, Hà Nội
18h00 06/04/2017 Hậu-Sản 3-0 Tổ Bú TT TDTT Tây Hồ, 101 Xuân La, Hà Nội
18h00 05/04/2017 Dr.BassLead 2-2 Đàn Phím TT TDTT Tây Hồ, 101 Xuân La, Hà Nội
18h00 03/04/2017 Bát Âm 1-3 Tổ Ca TT TDTT Tây Hồ, 101 Xuân La, Hà Nội
Mikado Champions League 2017BXH
15h30 09/04/2017 Bắc Giang FC 0-1 Phương Anh Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h30 09/04/2017 Dương Nội 5-2 Du Lịch FC Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h30 02/04/2017 Phương Anh 3-1 Du Lịch FC Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h30 02/04/2017 Bắc Giang FC 2-0 Dương Nội Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h30 26/03/2017 Dương Nội 2-1 MV Corp Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h30 26/03/2017 PSA 2-3 Du Lịch FC Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
Giao hữuBXH
18h00 04/04/2017 Ocean 4-3 BIDV Quang Trung Bách Khoa, Lê Thanh Nghị, Hà Nội
18h00 04/04/2017 MV Corp 0-2 Coca FC 125 Hoàng Ngân, Hà Nội
16h00 04/04/2017 Tuấn Sơn FC 3-4 Trà Dilmah Bách Khoa, Lê Thanh Nghị, Hà Nội
Le League 2017BXH
14h40 02/04/2017 DTS 1-0 Trà Dilmah ĐH Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
14h40 02/04/2017 BIDV Quang Trung 2-1 Văn Minh ĐH Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
13h15 02/04/2017 Tùng Ân Hoa Lư 5-4 Thành Đồng ĐH Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
13h15 02/04/2017 Bắc Á Bank 4-0 Đảo Sen JSC ĐH Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
14h40 26/03/2017 Thành Đồng 2-2 Trà Dilmah ĐH Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội

Xem thêm

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET