Tìm kiếm

Kết quả Phủi

Hạng nhất SL1BXH
18h00 18/06/2017 Phương Anh 2-1 Triều Khúc Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
18h00 18/06/2017 Tô Ký 2-3 Du Lịch FC Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 18/06/2017 Từ Sơn+ 2-3 Nguyễn Trãi Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 18/06/2017 BIDV Quang Trung 5-4 Hữu Bằng FC Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 18/06/2017 Tùng Ân Hoa Lư 2-2 Gia Việt Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 18/06/2017 Vinapros 5-4 Tuấn Sơn FC Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
18h00 11/06/2017 Vinapros 0-5 Tùng Ân Hoa Lư Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
18h00 11/06/2017 Tuấn Sơn FC 1-2 Gia Việt Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 11/06/2017 Du Lịch FC 1-4 Triều Khúc Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 11/06/2017 Tô Ký 3-1 Phương Anh Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 11/06/2017 Hữu Bằng FC 1-3 Nguyễn Trãi Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 11/06/2017 BIDV Quang Trung 6-1 Từ Sơn+ Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
18h00 04/06/2017 Nguyễn Trãi 5-2 BIDV Quang Trung Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
18h00 04/06/2017 Từ Sơn+ 4-1 Hữu Bằng FC Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 04/06/2017 Tùng Ân Hoa Lư 3-4 Tuấn Sơn FC Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 04/06/2017 Gia Việt 3-2 Vinapros Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 04/06/2017 Du Lịch FC 1-0 Phương Anh Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 04/06/2017 Tô Ký 2-2 Triều Khúc Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
Giải Moca - Kết nối doanh nghiệp - cúp Báo Bóng đáBXH
16h00 18/06/2017 Lucky Thanh Hà 1-1 (pen 3-1) MV Corp C500, đường 19/5, Hà Nội
15h00 18/06/2017 Ecofoot 2-1 MUSVN FC C500, đường 19/5, Hà Nội
16h00 11/06/2017 EOC 0-3 MUSVN FC C500, đường 19/5, Hà Nội
16h00 11/06/2017 MV Corp 1-1 (pen 4-1) Đạt Phát FC C500, đường 19/5, Hà Nội
15h00 11/06/2017 Ecofoot 0-0 (pen 5-4) DTS C500, đường 19/5, Hà Nội
15h00 11/06/2017 Lucky Thanh Hà 0-0 (pen 3-2) Zen Resort & Camping C500, đường 19/5, Hà Nội
18h00 04/06/2017 Trà Dilmah 1-2 MV Corp C500, đường 19/5, Hà Nội
18h00 04/06/2017 MUSVN FC 3-1 Nguyễn Trãi C500, đường 19/5, Hà Nội
17h00 04/06/2017 Thành Phát 4-1 Bắc Giang FC C500, đường 19/5, Hà Nội
17h00 04/06/2017 EOC 0-0 Đạt Phát FC C500, đường 19/5, Hà Nội
16h00 04/06/2017 DTS 1-1 HBG C500, đường 19/5, Hà Nội
16h00 04/06/2017 Khương Thượng FC 0-2 Lucky Thanh Hà C500, đường 19/5, Hà Nội
15h00 04/06/2017 Zen Resort & Camping 0-2 Ecofoot C500, đường 19/5, Hà Nội
15h00 04/06/2017 Đại Việt SC 4-0 TIG FC C500, đường 19/5, Hà Nội
17h00 28/05/2017 Zen Resort & Camping 2-2 TIG FC C500, đường 19/5, Hà Nội
17h00 28/05/2017 Đại Việt SC 0-3 Ecofoot C500, đường 19/5, Hà Nội
16h00 28/05/2017 DTS 3-1 Lucky Thanh Hà C500, đường 19/5, Hà Nội
16h00 28/05/2017 Khương Thượng FC 1-2 HBG C500, đường 19/5, Hà Nội
15h00 28/05/2017 Thành Phát 0-2 Đạt Phát FC C500, đường 19/5, Hà Nội
15h00 28/05/2017 EOC 2-1 Bắc Giang FC C500, đường 19/5, Hà Nội
14h00 28/05/2017 Trà Dilmah 0-1 Nguyễn Trãi C500, đường 19/5, Hà Nội
14h00 28/05/2017 MUSVN FC 1-2 MV Corp C500, đường 19/5, Hà Nội
17h30 21/05/2017 Trà Dilmah 0-1 MUSVN FC C500, 19/5, Hà Nội
17h30 21/05/2017 Nguyễn Trãi 1-2 MV Corp C500, 19/5, Hà Nội
16h30 21/05/2017 Đạt Phát FC 0-0 Bắc Giang FC C500, 19/5, Hà Nội
16h30 21/05/2017 Thành Phát 0-1 EOC C500, 19/5, Hà Nội
15h30 21/05/2017 Lucky Thanh Hà 4-1 HBG C500, 19/5, Hà Nội
15h30 21/05/2017 DTS 1-1 Khương Thượng FC C500, 19/5, Hà Nội
14h30 21/05/2017 Zen Resort & Camping 1-0 Đại Việt SC C500, 19/5, Hà Nội
14h30 21/05/2017 TIG FC 0-7 Ecofoot C500, 19/5, Hà Nội
Mỹ Đình OpenBXH
16h30 21/05/2017 Điện Lạnh 115 2-3 Ocean VP Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
15h00 21/05/2017 Mỹ Đình 2 2-0 Phú Mỹ FC Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Xem thêm

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET