Tìm kiếm

Kết quả Phủi

ACMVN League 2016BXH
20h00 15/12/2016 Hoa cải đỏ 4-2 Tô Lịch đen Thành Đồng, Nguyễn Chánh, Hà Nội
19h30 15/12/2016 C2 trắng 2-1 Hoa cải đỏ Thành Đồng, Nguyễn Chánh, Hà Nội
19h00 15/12/2016 Tô Lịch đen 0-1 C2 trắng Thành Đồng, Nguyễn Chánh, Hà Nội
20h00 17/11/2016 Hoa cải đỏ 1-1 C2 trắng Sân Thành Đồng, Nguyễn Chánh, Hà Nội
19h30 17/11/2016 C2 trắng 2-1 Tô Lịch đen Sân Thành Đồng, Nguyễn Chánh, Hà Nội
19h00 17/11/2016 Tô Lịch đen 2-0 Hoa cải đỏ Sân Thành Đồng, Nguyễn Chánh, Hà Nội
19h00 20/10/2016 C2 trắng 4-1 Hoa cải đỏ Sân Minh Đức, Dương Đình Nghệ, Hà Nội
19h30 20/10/2016 Hoa cải đỏ 0-3 Tô Lịch đen Sân Minh Đức, Dương Đình Nghệ, Hà Nội
20h00 20/10/2016 Tô Lịch đen 5-4 C2 trắng Sân Minh Đức, Dương Đình Nghệ, Hà Nội

Xem thêm

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET