Tìm kiếm

Kết quả Phủi

Cúp 17 Winter 2016:BXH
15h00 08/01/2017 An Lễ FC 0-3 VCS Thái Bình Đại Kim, lô E44 Nguyễn Cảnh Dị, Hà Nội
15h00 08/01/2017 Hưng Nhân FC 2-1 Thái Ninh FC Đại Kim, lô E44 Nguyễn Cảnh Dị, Hà Nội
15h30 25/12/2016 An Lễ FC 1-4 Hưng Nhân FC Đại Kim, lô E44 Nguyễn Cảnh Dị, Hà Nội
15h30 25/12/2016 VCS Thái Bình 0-3 Thái Ninh FC Đại Kim, lô E44 Nguyễn Cảnh Dị, Hà Nội
15h30 18/12/2016 VCS Thái Bình 2-0 Việt Mỹ FC Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
15h30 18/12/2016 Thái Giang FC 1-3 Thái Ninh FC Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
14h30 18/12/2016 An Ninh FC 3-2 An Lễ FC Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
15h30 11/12/2016 Anh Em FC 9-2 Quang Nhãn FC Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
15h30 11/12/2016 Việt Mỹ FC 1-1 Thái Giang FC Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
14h30 11/12/2016 Quỳnh Phụ FC 0-3 Thái Ninh FC Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
14h30 11/12/2016 VCS Thái Bình 4-2 Thái Hoà FC Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
9h00 11/12/2016 Hưng Nhân FC 10-1 17 FC Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
9h00 11/12/2016 QPTB FC 2-2 An Lễ FC Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
8h00 11/12/2016 Thụy Trường FC 0-3 An Ninh FC Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
16h00 04/12/2016 Anh Em FC 2-3 Việt Mỹ FC Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
16h00 04/12/2016 Thái Giang FC 2-1 Quang Nhãn FC Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
15h00 04/12/2016 QPTB FC 4-1 17 FC Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
15h00 04/12/2016 Quỳnh Phụ FC 1-4 VCS Thái Bình Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
15h00 04/12/2016 Thái Hoà FC 3-4 Thái Ninh FC Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
14h00 04/12/2016 95 Tây Tiền Hải FC 1-4 An Ninh FC Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
14h00 04/12/2016 Hưng Nhân FC 6-4 An Lễ FC Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
16h30 27/11/2016 Anh Em FC 3-4 Thái Giang FC Sân Đại Kim, lô E44 Nguyễn Cảnh Dị, Hà Nội
16h30 27/11/2016 Việt Mỹ FC 3-3 Quang Nhãn FC Sân Đại Kim, lô E44 Nguyễn Cảnh Dị, Hà Nội
15h30 27/11/2016 An Lễ FC 5-1 17 FC Sân Đại Kim, lô E44 Nguyễn Cảnh Dị, Hà Nội
15h30 27/11/2016 Quỳnh Phụ FC 2-4 Thái Hoà FC Sân Đại Kim, lô E44 Nguyễn Cảnh Dị, Hà Nội
15h30 27/11/2016 VCS Thái Bình 2-0 Thái Ninh FC Sân Đại Kim, lô E44 Nguyễn Cảnh Dị, Hà Nội
14h30 27/11/2016 Thụy Trường FC 0-1 95 Tây Tiền Hải FC Sân Đại Kim, lô E44 Nguyễn Cảnh Dị, Hà Nội
14h30 27/11/2016 Hưng Nhân FC 8-0 QPTB FC Sân Đại Kim, lô E44 Nguyễn Cảnh Dị, Hà Nội

Xem thêm

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET