Tìm kiếm

Kết quả Phủi

Cúp Đại Kim lần 4BXH
15h40 26/11/2016 Nhị Khê FC 1-4 Ford Hà Nội Sân Đại Kim, lô E44 Nguyễn Cảnh Dị, Hà Nội
14h30 26/11/2016 Làng Hoa 0-3 HBG Sân Đại Kim, lô E44 Nguyễn Cảnh Dị, Hà Nội
15h40 19/11/2016 Nhị Khê FC 1-1 (pen 4-3) Làng Hoa Sân Đại Kim, lô E44 Nguyễn Cảnh Dị, Hà Nội
14h30 19/11/2016 Ford Hà Nội 2-1 HBG Sân Đại Kim, lô E44 Nguyễn Cảnh Dị, Hà Nội
16h15 12/11/2016 SV 2012 0-2 HBG Sân Đại Kim, lô E44 Nguyễn Cảnh Dị, Hà Nội
16h15 12/11/2016 Làng Hoa 2-2 (pen 3-2) Ngọc Hồi FC Sân Đại Kim, lô E44 Nguyễn Cảnh Dị, Hà Nội
15h00 12/11/2016 Ford Hà Nội 1-1 (pen 1-0) FC 500 Sân Đại Kim, lô E44 Nguyễn Cảnh Dị, Hà Nội
15h00 12/11/2016 Nhị Khê FC 4-1 L&F FC Sân Đại Kim, lô E44 Nguyễn Cảnh Dị, Hà Nội
16h30 05/11/2016 Quảng Trị 0-4 HBG Sân Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
16h30 05/11/2016 Dream Team 2-2 Nhị Khê FC Sân Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
15h30 05/11/2016 Làng Hoa 4-2 Bạn và tôi FC Sân Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
15h30 05/11/2016 L&F FC 0-0 Ford Hà Nội Sân Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
14h30 05/11/2016 AE Ngọc Hồi 2-1 FC 500 Sân Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
14h30 05/11/2016 SV 2012 2-0 BIDV Sân Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
16h00 29/10/2016 Dream Team 1-7 HBG Sân Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
16h00 29/10/2016 L&F FC 2-0 Bạn và tôi FC Sân Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
16h00 29/10/2016 AE Ngọc Hồi 1-1 BIDV Sân Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
15h00 29/10/2016 Quảng Trị 0-2 Nhị Khê FC Sân Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
15h00 29/10/2016 SV 2012 1-1 FC 500 Sân Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
15h00 29/10/2016 Làng Hoa 1-4 Ford Hà Nội Sân Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
15h00 22/10/2016 Làng Hoa 4-2 L&F FC Sân Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
15h00 22/10/2016 Quảng Trị 1-2 Dream Team Sân Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
15h00 22/10/2016 AE Ngọc Hồi 2-2 SV 2012 Sân Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
16h00 22/10/2016 Ford Hà Nội 2-1 Bạn và tôi FC Sân Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
16h00 22/10/2016 Nhị Khê FC 3-2 HBG Sân Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội
16h00 22/10/2016 BIDV 1-2 FC 500 Sân Đại Kim, 168 Nguyễn Công Thái, Hà Nội

Xem thêm

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET