Tìm kiếm

Kết quả Phủi

Cúp Đại Việt - Khí phách ViệtBXH
18h00 10/10/2016 Minh Hồng 0-1 Thành Cổ Sân Ngọc Châu, TP Vinh, Nghệ Anh
17h00 10/10/2016 Thành Khang 3-5 Chương Dương Sân Ngọc Châu, TP Vinh, Nghệ Anh
17h00 08/10/2016 Thành Cổ 4-1 Thành Khang Sân Ngọc Châu, Vinh, Nghệ An
18h00 08/10/2016 Minh Hồng 4-0 Chương Dương Sân Ngọc Châu, Vinh, Nghệ An
17h00 06/10/2016 Chương Dương 1-1 Thành Khang Sân Ngọc Châu, Vinh, Nghệ An
18h00 06/10/2016 Văn Minh 4-1 Hiếu Hoàng Sân Ngọc Châu, Vinh, Nghệ An
18h00 05/10/2016 Hiếu Giang 0-1 Minh Hồng Sân Ngọc Châu, Vinh, Nghệ An
18h00 04/10/2016 Hiếu Hoàng 4-4 Chương Dương Sân Ngọc Châu, Vinh, Nghệ An
17h00 04/10/2016 Văn Minh 0-0 Thành Khang Sân Ngọc Châu, Vinh, Nghệ An
17h00 03/10/2016 Hiếu Giang 1-2 Thành Cổ Sân Ngọc Châu, Vinh, Nghệ An
17h00 02/10/2016 Chương Dương 7-1 Văn Minh Sân Ngọc Châu, Vinh, Nghệ An
18h00 02/10/2016 Thành Khang 5-2 Hiếu Hoàng Sân Ngọc Châu, Vinh, Nghệ An
18h00 01/10/2016 Thành Cổ 3-1 Minh Hồng Sân Ngọc Châu, Vinh, Nghệ An

Xem thêm

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET