Tìm kiếm

Kết quả Phủi

Cúp Tứ Hùng Khương ThượngBXH
15h45 07/03/2017 Thành Đồng 0-2 Trà Dilmah ĐH Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
15h45 07/03/2017 Khương Thượng FC 2-1 Triều Khúc ĐH Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
14h30 07/03/2017 Khương Thượng FC 0-1 Thành Đồng ĐH Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
14h30 07/03/2017 Triều Khúc 1-5 Trà Dilmah ĐH Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội

Xem thêm

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET