Tìm kiếm

Kết quả Phủi

Đa Hội Open 2017BXH
15h45 07/02/2017 Khóa Việt Ý 5-7 Mẫn Xá Trung Long, Đa Hội, Bắc Ninh
14h15 07/02/2017 Coca FC 5-2 Thị trấn Chờ Trung Long, Đa Hội, Bắc Ninh
16h30 06/02/2017 Thị trấn Chờ 1-1 (pen 2-3) Mẫn Xá Trung Long, Đa Hội, Bắc Ninh
14h00 06/02/2017 Khóa Việt Ý 6-2 Coca FC Trung Long, Đa Hội, Bắc Ninh
16h30 05/02/2017 Mẫn Xá 1-0 Gỗ Đông Hòa Trung Long, Đa Hội, Bắc Ninh
15h15 05/02/2017 Ecofoot 0-1 Coca FC Trung Long, Đa Hội, Bắc Ninh
14h00 05/02/2017 Thị trấn Chờ 2-1 Dục Tú Trung Long, Đa Hội, Bắc Ninh
09h00 05/02/2017 Khóa Việt Ý 4-3 Đồng Nguyên Trung Long, Đa Hội, Bắc Ninh
16h30 04/02/2017 Đa Hội 1-1 Gỗ Đông Hòa Trung Long, Đa Hội, Bắc Ninh
15h15 04/02/2017 Coca FC 3-1 Thạc Quả Trung Long, Đa Hội, Bắc Ninh
14h00 04/02/2017 Đồng Kị 1-2 Mẫn Xá Trung Long, Đa Hội, Bắc Ninh
08h15 04/02/2017 Khóa Việt Ý 5-1 Me Trung Long, Đa Hội, Bắc Ninh
16h30 03/02/2017 Dục Tú 0-0 Me Trung Long, Đa Hội, Bắc Ninh
15h15 03/02/2017 Ecofoot 2-0 Gỗ Đông Hòa Trung Long, Đa Hội, Bắc Ninh
14h00 03/02/2017 Coca FC 2-2 Đồng Kị Trung Long, Đa Hội, Bắc Ninh
09h30 03/02/2017 Mẫn Xá 7-1 Thạc Quả Trung Long, Đa Hội, Bắc Ninh

Xem thêm

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET