Tìm kiếm

Kết quả Phủi

Giải BĐ nữ các trường ĐH, CĐ khu vực HNBXH
15h00 20/10/2016 Đội nữ ĐH Lâm nghiệp 0-1 Đội nữ ĐH Bách khoa Sân ĐH Lâm Nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội
15h00 19/10/2016 Đội nữ ĐH KTQD 0-3 Đội nữ ĐH Bách khoa Sân ĐH Lâm Nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội
15h00 19/10/2016 Đội nữ ĐH Lâm nghiệp 3-1 Đội nữ ĐH Y HN Sân ĐH Lâm Nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội
15h00 18/10/2016 Đội nữ ĐH KTQD 2-0 Đội nữ ĐH Thủ đô Sân trường ĐH Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội
15h00 18/10/2016 Đội nữ ĐH Lâm nghiệp 3-3 Đội nữ ĐH Bách khoa Sân trường ĐH Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội
15h00 17/10/2016 Đội nữ ĐH Y HN 2-2 Đội nữ ĐH Thủ đô Sân trường ĐH Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội
15h00 17/10/2016 Đội nữ ĐH Sư phạm TDTT 0-0 Đội nữ ĐH Bách khoa Sân trường ĐH Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội
15h30 16/10/2016 Đội nữ ĐH KTQD 2-0 Đội nữ ĐH Y HN Sân trường ĐH Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội
15h30 16/10/2016 Đội nữ ĐH Lâm nghiệp 2-2 Đội nữ ĐH Sư phạm TDTT Sân trường ĐH Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội

Xem thêm

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET