Tìm kiếm

Kết quả Phủi

Giải xuân Triều KhúcBXH
15h00 08/02/2017 Xóm Án 0-0 (pen 1-3) Xóm Đình 1 Triều Khúc, Hà Nội
15h30 06/02/2017 Xóm Án 3-0 Xóm Chùa 1 Triều Khúc, Hà Nội
14h00 06/02/2017 Xóm Lẻ 0-1 Xóm Đình 1 Triều Khúc, Hà Nội
15h30 04/02/2017 Xóm Đình 2 1-2 Xóm Án Triều Khúc, Hà Nội
14h00 04/02/2017 Xóm Đình 1 4-1 Xóm Cầu Triều Khúc, Hà Nội
15h30 03/02/2017 Xóm Chùa 1 1-1 Làng Nghề Triều Khúc, Hà Nội
14h00 03/02/2017 Xóm Chùa 2 0-4 Xóm Lẻ Triều Khúc, Hà Nội

Xem thêm

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET