Tìm kiếm

Kết quả Phủi

Giải Xuân về sum họpBXH
15h30 15/01/2017 Mỹ Đình 2 1-1 (pen 1-2) Phoenix FC Mỹ Đình 2, Lê Quang Đạo, Hà Nội
15h30 15/01/2017 Quê Lụa 1-1 (pen 2-3) Coca FC Mỹ Đình 2, Lê Quang Đạo, Hà Nội
14h30 15/01/2017 SV 2012 3-0 Valpasee Mỹ Đình 2, Lê Quang Đạo, Hà Nội
15h30 08/01/2017 Valpasee 1-1 (pen 2-3) Coca FC Mỹ Đình 2, Lê Đức Thọ, Hà Nội
14h30 08/01/2017 Mỹ Đình 2 3-1 A&G Mỹ Đình 2, Lê Đức Thọ, Hà Nội
14h30 08/01/2017 SV 2012 3-4 Quê Lụa Mỹ Đình 2, Lê Đức Thọ, Hà Nội
14h30 25/12/2016 Coca FC 2-4 Mỹ Đình 2 Mỹ Đình 2, Lê Quang Đạo, Hà Nội
14h30 25/12/2016 Phoenix FC 2-0 Quê Lụa Mỹ Đình 2, Lê Quang Đạo, Hà Nội
15h30 24/12/2016 Quê Lụa 2-3 Mỹ Đình 2 Mỹ Đình 2, Lê Quang Đạo, Hà Nội
14h30 24/12/2016 Coca FC 3-5 Phoenix FC Mỹ Đình 2, Lê Quang Đạo, Hà Nội
14h30 24/12/2016 Valpasee 1-3 SV 2012 Mỹ Đình 2, Lê Quang Đạo, Hà Nội
15h30 18/12/2016 Phoenix FC 1-4 Mỹ Đình 2 Mỹ Đình 2, Lê Quang Đạo, Hà Nội
14h00 18/12/2016 Coca FC 2-2 Quê Lụa Mỹ Đình 2, Lê Quang Đạo, Hà Nội
14h00 18/12/2016 SV 2012 2-3 A&G Mỹ Đình 2, Lê Quang Đạo, Hà Nội

Xem thêm

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET