Tìm kiếm

Kết quả Phủi

Hạng nhất SL1BXH
15h30 20/08/2017 Nguyễn Trãi 3-8 Tuấn Sơn FC Bộ Công An
15h30 20/08/2017 Tùng Ân Hoa Lư 3-4 BIDV Quang Trung Bộ Công An
15h30 20/08/2017 Triều Khúc 3-8 Gia Việt Bộ Công An
14h00 20/08/2017 Từ Sơn+ 2-2 Phương Anh Bộ Công An
14h00 20/08/2017 Tô Ký 6-1 Vinapros Bộ Công An
14h00 20/08/2017 Hữu Bằng FC 5-1 Du Lịch FC Bộ Công An
18h30 13/08/2017 Vinapros 10-3 Triều Khúc Sân Bộ Công An
18h30 13/08/2017 Gia Việt 5-2 Tô Ký Sân Bộ Công An
16h30 13/08/2017 Tuấn Sơn FC 1-2 BIDV Quang Trung Sân Bộ Công An
16h30 13/08/2017 Nguyễn Trãi 3-4 Tùng Ân Hoa Lư Sân Bộ Công An
15h00 13/08/2017 Hữu Bằng FC 3-4 Phương Anh Sân Bộ Công An
15h00 13/08/2017 Du Lịch FC 1-1 Từ Sơn+ Sân Bộ Công An
18h00 06/08/2017 BIDV Quang Trung 1-0 Gia Việt Bộ Công An
18h00 06/08/2017 Vinapros 5-8 Nguyễn Trãi Bộ Công An
16h30 06/08/2017 Tuấn Sơn FC 2-2 Du Lịch FC Bộ Công An
16h30 06/08/2017 Phương Anh 6-3 Tùng Ân Hoa Lư Bộ Công An
15h00 06/08/2017 Tô Ký 2-5 Hữu Bằng FC Bộ Công An
15h00 06/08/2017 Triều Khúc 2-0 Từ Sơn+ Bộ Công An
18h00 30/07/2017 Triều Khúc 1-1 Hữu Bằng FC Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
18h00 30/07/2017 Từ Sơn+ 4-0 Tô Ký Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 30/07/2017 Gia Việt 0-1 Nguyễn Trãi Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 30/07/2017 BIDV Quang Trung 3-0 Vinapros Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 30/07/2017 Tùng Ân Hoa Lư 1-1 Du Lịch FC Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 30/07/2017 Phương Anh 0-5 Tuấn Sơn FC Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
18h00 23/07/2017 Hữu Bằng FC 3-6 Gia Việt Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
18h00 23/07/2017 Vinapros 1-6 Từ Sơn+ Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 23/07/2017 Tô Ký 5-5 Tùng Ân Hoa Lư Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 23/07/2017 Tuấn Sơn FC 2-4 Triều Khúc Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 23/07/2017 Nguyễn Trãi 3-1 Phương Anh Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 23/07/2017 Du Lịch FC 1-1 BIDV Quang Trung Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
18h00 16/07/2017 Phương Anh 2-2 BIDV Quang Trung Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
18h00 16/07/2017 Nguyễn Trãi 2-0 Du Lịch FC Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 16/07/2017 Từ Sơn+ 0-4 Gia Việt Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 16/07/2017 Vinapros 3-6 Hữu Bằng FC Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 16/07/2017 Tùng Ân Hoa Lư 2-2 Triều Khúc Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 16/07/2017 Tô Ký 3-3 Tuấn Sơn FC Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
18h00 02/07/2017 Phương Anh 3-1 Vinapros Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
18h00 02/07/2017 Gia Việt 5-3 Du Lịch FC Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 02/07/2017 Hữu Bằng FC 4-7 Tùng Ân Hoa Lư Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 02/07/2017 Tuấn Sơn FC 4-2 Từ Sơn+ Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 02/07/2017 Triều Khúc 0-2 Nguyễn Trãi Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 02/07/2017 BIDV Quang Trung 2-4 Tô Ký Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
18h00 25/06/2017 Từ Sơn+ 1-9 Tùng Ân Hoa Lư Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
18h00 25/06/2017 Hữu Bằng FC 1-4 Tuấn Sơn FC Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 25/06/2017 Triều Khúc 1-2 BIDV Quang Trung Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 25/06/2017 Nguyễn Trãi 5-5 Tô Ký Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 25/06/2017 Du Lịch FC 3-3 Vinapros Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 25/06/2017 Gia Việt 5-3 Phương Anh Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
18h00 18/06/2017 Phương Anh 2-1 Triều Khúc Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
18h00 18/06/2017 Tô Ký 2-3 Du Lịch FC Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 18/06/2017 Từ Sơn+ 2-3 Nguyễn Trãi Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 18/06/2017 BIDV Quang Trung 5-4 Hữu Bằng FC Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 18/06/2017 Tùng Ân Hoa Lư 2-2 Gia Việt Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 18/06/2017 Vinapros 5-4 Tuấn Sơn FC Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
18h00 11/06/2017 Vinapros 0-5 Tùng Ân Hoa Lư Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
18h00 11/06/2017 Tuấn Sơn FC 1-2 Gia Việt Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 11/06/2017 Du Lịch FC 1-4 Triều Khúc Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 11/06/2017 Tô Ký 3-1 Phương Anh Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 11/06/2017 Hữu Bằng FC 1-3 Nguyễn Trãi Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 11/06/2017 BIDV Quang Trung 6-1 Từ Sơn+ Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
18h00 04/06/2017 Nguyễn Trãi 5-2 BIDV Quang Trung Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
18h00 04/06/2017 Từ Sơn+ 4-1 Hữu Bằng FC Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 04/06/2017 Tùng Ân Hoa Lư 3-4 Tuấn Sơn FC Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 04/06/2017 Gia Việt 3-2 Vinapros Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 04/06/2017 Du Lịch FC 1-0 Phương Anh Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 04/06/2017 Tô Ký 2-2 Triều Khúc Bộ Công an, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 20/05/2017 Tùng Ân Hoa Lư 1-1 (pen 3-2) Bảo Trang FC C500, 19/5, Hà Nội
15h00 20/05/2017 Tuấn Sơn FC 3-2 HBG C500, 19/5, Hà Nội
16h30 14/05/2017 Tuấn Sơn FC 2-0 Bắc Giang FC C500, 19/5, Hà Nội
16h30 14/05/2017 Hồng Lĩnh 1-1 HBG C500, 19/5, Hà Nội
15h00 14/05/2017 Tùng Ân Hoa Lư 4-1 Coca FC C500, 19/5, Hà Nội
15h00 14/05/2017 Khương Thượng FC 0-2 (pen 2-3) Bảo Trang FC C500, 19/5, Hà Nội
16h30 13/05/2017 Coca FC 0-1 Tùng Ân Hoa Lư C500, 19/5, Hà Nội
16h30 13/05/2017 Bảo Trang FC 1-3 Khương Thượng FC C500, 19/5, Hà Nội
15h00 13/05/2017 Bắc Giang FC 0-1 Tuấn Sơn FC C500, 19/5, Hà Nội

Xem thêm

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET