Tìm kiếm

Kết quả Phủi

Le League 2017BXH
14h40 02/04/2017 DTS 1-0 Trà Dilmah ĐH Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
14h40 02/04/2017 BIDV Quang Trung 2-1 Văn Minh ĐH Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
13h15 02/04/2017 Tùng Ân Hoa Lư 5-4 Thành Đồng ĐH Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
14h40 26/03/2017 Thành Đồng 2-2 Trà Dilmah ĐH Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
14h40 26/03/2017 Bắc Á Bank 2-0 Văn Minh ĐH Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
13h15 26/03/2017 Tùng Ân Hoa Lư 0-2 DTS ĐH Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
14h40 19/03/2017 Bắc Á Bank 1-0 Tùng Ân Hoa Lư ĐH Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
14h40 19/03/2017 Văn Minh 1-6 DTS ĐH Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
13h15 19/03/2017 Trà Dilmah 1-1 BIDV Quang Trung ĐH Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
14h40 05/03/2017 BIDV Quang Trung 2-1 Tùng Ân Hoa Lư ĐH Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
13h15 05/03/2017 Văn Minh 3-3 Thành Đồng ĐH Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
13h15 05/03/2017 Trà Dilmah 2-2 Bắc Á Bank ĐH Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
14h40 26/02/2017 Thành Đồng 2-1 BIDV Quang Trung ĐH Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
13h15 26/02/2017 DTS 4-0 Bắc Á Bank ĐH Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
13h15 26/02/2017 Tùng Ân Hoa Lư 3-1 Văn Minh ĐH Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
14h40 19/02/2017 Thành Đồng 0-4 DTS ĐH Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
14h40 19/02/2017 BIDV Quang Trung 3-1 Bắc Á Bank ĐH Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
13h15 19/02/2017 Trà Dilmah 2-1 Tùng Ân Hoa Lư ĐH Thủy Lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
14h45 12/02/2017 BIDV Quang Trung 3-1 DTS Thuỷ Lợi, Ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
14h45 12/02/2017 Bắc Á Bank 1-2 Thành Đồng Thuỷ Lợi, Ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội
13h15 12/02/2017 Trà Dilmah 3-2 Văn Minh Thuỷ Lợi, Ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội

Xem thêm

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET