Tìm kiếm

Kết quả Phủi

Mikado Champions League 2017BXH
15h30 09/04/2017 Bắc Giang FC 0-1 Phương Anh Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h30 09/04/2017 Dương Nội 5-2 Du Lịch FC Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h30 02/04/2017 Phương Anh 3-1 Du Lịch FC Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h30 02/04/2017 Bắc Giang FC 2-0 Dương Nội Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h30 26/03/2017 Dương Nội 2-1 MV Corp Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h30 26/03/2017 PSA 2-3 Du Lịch FC Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h30 26/03/2017 Khương Thượng FC 0-1 Bắc Giang FC Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h30 26/03/2017 Phương Anh 3-0 EOC Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h30 19/03/2017 Du Lịch FC 2-2 Coca FC Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h30 19/03/2017 MV Corp 1-1 HBG Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h30 19/03/2017 Hoàng Gia Mobile 0-1 Dương Nội Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h30 19/03/2017 Moon FC 0-2 PSA Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h30 18/03/2017 Ocean 1-1 EOC Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h30 18/03/2017 Triều Khúc 1-2 Bắc Giang FC Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h30 18/03/2017 Phương Anh 3-1 Top Group Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h30 12/03/2017 Khương Thượng FC 0-0 Top Group Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h30 12/03/2017 Triều Khúc 0-0 Ocean Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h30 12/03/2017 EOC 3-1 Bắc Giang FC Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h30 11/03/2017 Hoàng Gia Mobile 1-1 PSA Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h30 11/03/2017 Moon FC 0-1 Dương Nội Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h30 11/03/2017 MV Corp 4-0 Coca FC Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h30 11/03/2017 Du Lịch FC 2-0 HBG Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h30 05/03/2017 Du Lịch FC 1-0 MV Corp Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h30 05/03/2017 HBG 2-2 Coca FC Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h30 05/03/2017 PSA 0-0 Dương Nội Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h30 05/03/2017 Hoàng Gia Mobile 2-3 Moon FC Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 04/03/2017 Ocean 0-0 Bắc Giang FC Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 04/03/2017 Triều Khúc 0-0 EOC Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h00 04/03/2017 Khương Thượng FC 1-1 Phương Anh Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội

Xem thêm

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET