Tìm kiếm

Kết quả Phủi

Nghệ League 2017BXH
16h10 24/09/2017 Nghĩa Đàn 2-1 Tài Chính Lào Việt FC Sân Bộ Công An
16h10 24/09/2017 FC CCCK 2-0 FC Rượu Can Lộc Sân Bộ Công An
16h10 24/09/2017 Thành Vinh 0-1 Sông Hiếu Sân Bộ Công An
16h10 24/09/2017 FC 37.38 2-2 (pen 4-3) FC Xứ Nghệ INDEX Sân Bộ Công An
15h00 24/09/2017 Mần FC 3-3 (pen 2-4) FC Cộng Đồng Hà Tĩnh Sân Bộ Công An
15h00 24/09/2017 Diễn Lâm FC 0-2 Hồng Lĩnh Sân Bộ Công An
15h00 24/09/2017 Tân Kỳ FC 4-2 Yên Thành Pro Sân Bộ Công An
15h00 24/09/2017 Hưng Nguyên 2-2 (pen 5-4) 37 VNUA Sân Bộ Công An
16h20 10/09/2017 Nghệ Bắc 4-4 FC 37 Sân Bộ Công An
16h20 10/09/2017 Tân Kỳ FC 1-0 FC Vinh City Sân Bộ Công An
16h20 10/09/2017 Sông Hiếu 1-0 FC Rượu Can Lộc Sân Bộ Công An
16h20 10/09/2017 Diễn Lâm FC 1-1 FC 9X Hương Sơn Sân Bộ Công An
15h10 10/09/2017 Mần FC 2-1 Văn Minh Supporters Sân Bộ Công An
15h10 10/09/2017 Yên Thành Pro 2-2 FC Cộng Đồng Hà Tĩnh Sân Bộ Công An
15h10 10/09/2017 FC CCCK 1-1 FC Xứ Nghệ INDEX Sân Bộ Công An
15h10 10/09/2017 Thành Vinh 1-4 Nghĩa Đàn Sân Bộ Công An
14h00 10/09/2017 FC 37.38 2-1 Tài Chính Lào Việt FC Sân Bộ Công An
14h00 10/09/2017 FC HĐH Nghệ An 1-4 Hồng Lĩnh Sân Bộ Công An
14h00 10/09/2017 FC Điện Lạnh Toàn Chung 1-9 Hưng Nguyên Sân Bộ Công An
14h00 10/09/2017 FC Nở A 0-0 FC 37 VNUA Sân Bộ Công An
18h20 27/08/2017 FC 37 1-2 FC Xứ Nghệ INDEX Bộ Công An
18h20 27/08/2017 FC HĐH Nghệ An 0-4 FC Cộng Đồng Hà Tĩnh Bộ Công An
18h20 27/08/2017 FC Vinh City 1-1 FC Nở A Bộ Công An
18h20 27/08/2017 FC Rượu Can Lộc 2-0 FC Điện Lạnh Toàn Chung Bộ Công An
17h10 27/08/2017 Tân Kỳ FC 4-2 FC 37 VNUA Bộ Công An
17h10 27/08/2017 Sông Hiếu 1-3 Hưng Nguyên Bộ Công An
17h10 27/08/2017 FC VMS 1-1 FC 37.38 Bộ Công An
17h10 27/08/2017 Nghĩa Đàn 4-0 FC 9X Hương Sơn Bộ Công An
16h00 27/08/2017 Mần FC 2-1 Tài Chính Lào Việt FC Bộ Công An
16h00 27/08/2017 Thành Vinh 1-1 Diễn Lâm FC Bộ Công An
16h00 27/08/2017 Nghệ Bắc 0-5 FC CCCK Bộ Công An
16h00 27/08/2017 Hồng Lĩnh 2-0 Yên Thành Pro Bộ Công An

Xem thêm

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET