Tìm kiếm

Kết quả Phủi

Sinh viên toàn quốcBXH
15h00 01/11/2016 ĐH Hải Phòng 2-0 ĐH Dân lập Hải Phòng Sân bóng trường ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
16h30 28/10/2016 ĐH Xây dựng 0-0 ĐH Hàng hải Việt Nam Sân ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
14h30 28/10/2016 ĐH SP Kỹ thuật Vinh 0-4 ĐH Nông lâm TPHCM Sân ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
10h00 28/10/2016 HV Nông nghiệp VN 1-3 ĐH Dân lập Hải Phòng Sân ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
08h30 28/10/2016 ĐH Bách khoa HN 0-3 ĐH Hải Phòng Sân ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
16h30 27/10/2016 ĐH Sư phạm Thái Nguyên 1-4 ĐH Hàng hải Việt Nam Sân ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
14h30 27/10/2016 ĐH Nông lâm TPHCM 2-1 ĐH GTVT HN Sân ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
10h00 27/10/2016 ĐH SP Kỹ thuật Vinh 2-1 ĐH Huế Sân ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
08h00 27/10/2016 ĐH Xây dựng 4-1 ĐH GTVT TPHCM Sân ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
16h30 26/10/2016 ĐH Hải Phòng 3-0 ĐH SP TDTT TPHCM Sân ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
14h30 26/10/2016 HV Nông nghiệp VN 4-1 ĐH Tây Nguyên Sân ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
10h00 26/10/2016 ĐH Phạm Văn Đồng 0-1 ĐH Dân lập Hải Phòng Sân ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
08h00 26/10/2016 ĐH Bách khoa HN 3-2 ĐH Tài chính Marketing Sân ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
16h30 25/10/2016 ĐH Huế 1-1 ĐH Xây dựng Sân ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
14h30 25/10/2016 ĐH SP Kỹ thuật Vinh 3-2 ĐH GTVT TPHCM Sân ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
10h00 25/10/2016 ĐH Hàng hải Việt Nam 1-0 ĐH Nông lâm TPHCM Sân ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
08h00 25/10/2016 ĐH Sư phạm Thái Nguyên 2-1 ĐH GTVT HN Sân bóng ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
16h30 24/10/2016 ĐH Dân lập Hải Phòng 1-1 ĐH Bách khoa HN Sân ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
14h30 24/10/2016 ĐH Phạm Văn Đồng 1-1 ĐH Tài chính Marketing Sân ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
10h00 24/10/2016 ĐH Tây Nguyên 0-3 ĐH Hải Phòng Sân ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
08h00 24/10/2016 ĐH SP TDTT TPHCM 1-3 HV Nông nghiệp VN Sân ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
08h00 23/10/2016 ĐH Xây dựng 1-1 ĐH SP Kỹ thuật Vinh Sân ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
10h00 23/10/2016 ĐH GTVT TPHCM 2-1 ĐH Huế Sân ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
14h30 23/10/2016 ĐH Nông lâm TPHCM 1-0 ĐH Tây Nguyên Sân ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
16h30 23/10/2016 ĐH GTVT HN 3-3 ĐH Hàng hải Việt Nam Sân ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
08h00 22/10/2016 ĐH Bách khoa HN 1-0 ĐH Phạm Văn Đồng Sân ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
10h00 22/10/2016 ĐH Tài chính Marketing 0-3 ĐH Dân lập Hải Phòng Sân ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
15h30 22/10/2016 ĐH Hải Phòng 3-0 HV Nông nghiệp VN Sân ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
17h30 22/10/2016 ĐH SP TDTT TPHCM 1-1 ĐH Tây Nguyên Sân ĐH Hải Phòng, TP Hải Phòng
08h00 05/10/2016 HV Nông nghiệp VN 0-0 (pen 5-6) ĐH GTVT HN Sân ĐH Bách Khoa, Hà Nội
09h30 05/10/2016 ĐH Bách khoa HN 1-0 ĐH Xây dựng Sân ĐH Bách Khoa, Hà Nội
08h00 03/10/2016 ĐH Bách khoa HN 4-1 ĐH GTVT HN Sân Bách Khoa, Lê Thanh Nghị, Hà Nội
09h30 03/10/2016 ĐH Xây dựng 1-0 HV Nông nghiệp VN Sân Bách Khoa, Lê Thanh Nghị, Hà Nội
14h00 29/09/2016 ĐH Thủy lợi HN 1-1 (pen 4-5) HV Nông nghiệp VN Sân ĐH Thủy Lợi, Hà Nội

Xem thêm

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET