Tìm kiếm

Kết quả Phủi

Sudico Cup 2017BXH
18h00 22/04/2017 BIDV Quang Trung 2-0 Century FC ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
18h00 22/04/2017 Bảo Trang FC 3-5 Du Lịch FC ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
16h40 22/04/2017 MV Corp 1-0 Lucky Thanh Hà ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
16h40 22/04/2017 Văn Minh 1-0 Lion's ICC ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
15h20 22/04/2017 Cường Quốc 1-0 Tuấn Sơn FC ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
15h20 22/04/2017 Thiện Anh FC 4-5 Tùng Ân Hoa Lư ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
14h00 22/04/2017 Ocean 3-0 Hà Tây FC ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
14h00 22/04/2017 Sandy FC 5-1 Bắc Giang FC ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
18h00 15/04/2017 MV Corp 1-1 Lion's ICC ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
18h00 15/04/2017 BIDV Quang Trung 2-2 Du Lịch FC ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
16h40 15/04/2017 Văn Minh 2-1 Lucky Thanh Hà ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
16h40 15/04/2017 Bảo Trang FC 7-3 Century FC ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
15h20 15/04/2017 Ocean 3-1 Bắc Giang FC ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
15h20 15/04/2017 Cường Quốc 0-3 Tùng Ân Hoa Lư ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
14h00 15/04/2017 Sandy FC 1-3 Hà Tây FC ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
14h00 15/04/2017 Thiện Anh FC 2-2 Tuấn Sơn FC ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
18h00 08/04/2017 Lion's ICC 1-1 Lucky Thanh Hà Bách Khoa, Lê Thanh Nghị, Hà Nội
18h00 08/04/2017 Du Lịch FC 3-2 Century FC Bách Khoa, Lê Thanh Nghị, Hà Nội
16h40 08/04/2017 MV Corp 0-2 Văn Minh Bách Khoa, Lê Thanh Nghị, Hà Nội
16h40 08/04/2017 BIDV Quang Trung 3-1 Bảo Trang FC Bách Khoa, Lê Thanh Nghị, Hà Nội
15h20 08/04/2017 Bắc Giang FC 3-3 Hà Tây FC Bách Khoa, Lê Thanh Nghị, Hà Nội
15h20 08/04/2017 Tùng Ân Hoa Lư 3-1 Tuấn Sơn FC Bách Khoa, Lê Thanh Nghị, Hà Nội
13h45 08/04/2017 Ocean 2-2 Sandy FC Bách Khoa, Lê Thanh Nghị, Hà Nội
13h45 08/04/2017 Cường Quốc 3-0 Thiện Anh FC Bách Khoa, Lê Thanh Nghị, Hà Nội

Xem thêm

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET