Tìm kiếm

Kết quả Phủi

Thái Nguyên League 2017BXH
17h00 23/09/2017 Hải Thành 3-5 Dancer ĐH Công Nghệ TT&TT
17h00 23/09/2017 Y Dược FC 2-0 Chân Gỗ FC ĐH Công Nghệ TT&TT
16h00 23/09/2017 Định Hóa 2-2 Thanh Tra ĐH Công Nghệ TT&TT
16h00 23/09/2017 Brothers FC 3-2 C&C FC ĐH Công Nghệ TT&TT
15h00 23/09/2017 Gẩy FC 0-1 Sư Phạm FC ĐH Công Nghệ TT&TT
9h30 17/09/2017 Brothers FC 4-0 Định Hóa ĐH Công Nghệ TT&TT, Thái Nguyên
9h30 17/09/2017 Dancer 1-3 Gẩy FC ĐH Công Nghệ TT&TT, Thái Nguyên
8h30 17/09/2017 C&C FC 1-1 Y Dược FC ĐH Công Nghệ TT&TT, Thái Nguyên
8h30 17/09/2017 Sư Phạm FC 1-2 Hải Thành ĐH Công Nghệ TT&TT, Thái Nguyên

Xem thêm

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET