Tìm kiếm

Kết quả Phủi

Văn Quán mở rộng 2017BXH
15h30 18/03/2017 Nguyễn Trãi 1-1 (pen 3-2) Hawai FC Văn Quán, đường 19/5, Hà Nội
16h00 11/03/2017 Nguyễn Trãi 2-1 Phoenix FC Văn Quán, đường 19/5, Hà Nội
14h30 11/03/2017 TAE FC 0-5 Hawai FC Văn Quán, đường 19/5, Hà Nội
15h30 05/03/2017 6789 FC 9-3 Hồng Minh Văn Quán, đường 19/5, Hà Nội
14h00 05/03/2017 Nguyễn Trãi 2-3 Hawai FC Văn Quán, đường 19/5, Hà Nội
15h30 04/03/2017 Phoenix FC 1-2 TAE FC Văn Quán, đường 19/5, Hà Nội
14h00 04/03/2017 Phúc Anh 2-4 9x FC Văn Quán, đường 19/5, Hà Nội
15h30 26/02/2017 Phúc Anh 0-2 TAE FC Văn Quán, đường 19/5, Hà Nội
14h00 26/02/2017 Phoenix FC 3-0 9x FC Văn Quán, đường 19/5, Hà Nội
15h30 25/02/2017 Nguyễn Trãi 5-3 Hồng Minh Văn Quán, đường 19/5, Hà Nội
14h00 25/02/2017 6789 FC 2-1 Hawai FC Văn Quán, đường 19/5, Hà Nội
15h20 19/02/2017 Hồng Minh 0-5 Hawai FC Văn Quán, đường 19/5, Hà Nội
14h00 19/02/2017 Nguyễn Trãi 2-0 6789 FC Văn Quán, đường 19/5, Hà Nội
15h20 18/02/2017 TAE FC 5-1 9x FC Văn Quán, đường 19/5, Hà Nội
14h00 18/02/2017 Phoenix FC 4-0 Phúc Anh Văn Quán, đường 19/5, Hà Nội

Xem thêm

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET