Ngoại hạng Nghệ League 2017
23-12FC Cộng Đồng Hà Tĩnh14h00Sông HiếuBộ Công An
23-12Thanh Chương14h00La Giang Hồng LĩnhBộ Công An
23-12Choa Củ Gấu-Diễn Hạnh15h10Nghệ +Bộ Công An
23-12Tân Kỳ FC15h10FC CCCKBộ Công An
23-12Hưng Nguyên 16h20FC Vinh CityBộ Công An
23-12FC Xứ Nghệ INDEX16h20Cửa LòBộ Công An

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET