25-04Hiếu Giang14:00Hải An Nhà Văn hóa Lao động CLB
25-04FC Quevara15:00RAD BHIN Nhà Văn hóa Lao động CLB
25-04Văn Minh16:00Kiểm định miền TrungNhà Văn hóa Lao động CLB
25-04Tuấn Hùng17:00Á ĐôngNhà Văn hóa Lao động CLB
28-04Á Đông14:00Kiểm định miền TrungNhà Văn hóa Lao động CLB
28-04Văn Minh15:00Tuấn HùngNhà Văn hóa Lao động CLB
28-04RAD BHIN 16:00Hải An Nhà Văn hóa Lao động CLB
28-04Hiếu Giang17:00FC QuevaraNhà Văn hóa Lao động CLB

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET