Tìm kiếm

Lịch thi đấu

Cúp Con Công 2017BXH
04-05 Dr.BassLead 18h00 Tổ Ca TT TDTT Tây Hồ, 101 Xuân La, Hà Nội
17-05 Đàn Phím 18h00 Dr.BassLead TT TDTT Tây Hồ, 101 Xuân La, Hà Nội
18-05 Tổ Ca 18h00 Bát Âm TT TDTT Tây Hồ, 101 Xuân La, Hà Nội
24-05 Đàn Phím 18h00 Bát Âm TT TDTT Tây Hồ, 101 Xuân La, Hà Nội
29-05 Dr.BassLead 18h00 Bát Âm TT TDTT Tây Hồ, 101 Xuân La, Hà Nội
05-06 Đàn Phím 18h00 Tổ Ca TT TDTT Tây Hồ, 101 Xuân La, Hà Nội
12-06 Tổ Ca 18h00 Dr.BassLead TT TDTT Tây Hồ, 101 Xuân La, Hà Nội
Sudico Cup 2017BXH
06-05 Ocean 14h00 Cường Quốc ĐH Bách Khoa, Lê Thanh Nghị, Hà Nội
06-05 Tùng Ân Hoa Lư 14h00 Hà Tây FC ĐH Bách Khoa, Lê Thanh Nghị, Hà Nội
06-05 BIDV Quang Trung 15h20 MV Corp ĐH Bách Khoa, Lê Thanh Nghị, Hà Nội
06-05 Văn Minh 15h20 Du Lịch FC ĐH Bách Khoa, Lê Thanh Nghị, Hà Nội

Xem thêm

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET