Tìm kiếm

Kết quả Phủi

Giải Tứ Hùng khoa Báo chí & Truyền thông trường ĐH KHXH&NVBXH
08h00 26/03/2017 K58 1-1 K60 C500, đường 19/5, Hà Nội
07h00 26/03/2017 K59 0-1 K61 C500, đường 19/5, Hà Nội
08h00 19/03/2017 K58 1-2 K61 C500, đường 19/5, Hà Nội
07h00 19/03/2017 K59 0-0 K60 C500, đường 19/5, Hà Nội
08h00 12/03/2017 K60 4-0 K61 C500, đường 19/5, Hà Nội
07h00 12/03/2017 K58 2-1 K59 C500, đường 19/5, Hà Nội

Xem thêm

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET