Tìm kiếm

Kết quả Phủi

Mỹ Đình OpenBXH
16h30 21/05/2017 Điện Lạnh 115 2-3 Ocean VP Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
15h00 21/05/2017 Mỹ Đình 2 2-0 Phú Mỹ FC Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
16h15 14/05/2017 A&G 0-3 Phú Mỹ FC Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
15h00 14/05/2017 Ocean VP 2-0 Miêu Nha FC Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
15h00 14/05/2017 Mỹ Đình 2 2-2 (pen 3-2) Ngọc Nhi Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
15h00 13/05/2017 HBG 2-1 Hồng Lĩnh C500, 19/5, Hà Nội

Xem thêm

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET