Tìm kiếm

Kết quả Phủi

Nghệ League 2016BXH
15h15 03/12/2016 Thanh Chương 1-2 Nghệ + Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h00 03/12/2016 Cửa Lò 5-1 Choa Củ Gấu-Diễn Hạnh Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h15 27/11/2016 Cửa Lò 0-0 (pen 3-5) Thanh Chương Sân Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h00 27/11/2016 Nghệ + 4-1 Choa Củ Gấu-Diễn Hạnh Sân Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h15 20/11/2016 Cửa Lò 4-1 Hồng Lĩnh Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h15 20/11/2016 Mần FC 1-3 Thanh Chương Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h00 20/11/2016 Nghệ + 5-1 Nghệ Tĩnh NEU Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h00 20/11/2016 Choa Củ Gấu-Diễn Hạnh 1-1 (pen 3-1) Thành Vinh Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h15 13/11/2016 Mần FC 0-0 (pen 5-3) Nam Nghĩa Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h15 13/11/2016 Nghệ Bắc 1-2 Nghệ Tĩnh NEU Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h15 13/11/2016 Choa Củ Gấu-Diễn Hạnh 1-1 (pen 3-1) Anh Sơn Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h15 13/11/2016 37 VNUA 0-4 Cửa Lò Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h00 13/11/2016 Hồng Lĩnh 5-1 Nam Đàn Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h00 13/11/2016 Thành Vinh 2-0 Choa-Tân Kỳ Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h00 13/11/2016 Sông Hiếu 3-3 (pen 3-4) Thanh Chương Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h00 13/11/2016 Yên Thành Pro 0-1 Nghệ + Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h00 06/11/2016 Anh Sơn 0-1 Mần FC Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h00 06/11/2016 Xứ Nghệ 2-7 Nghệ + Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h00 06/11/2016 37 VNUA 2-1 NAT Bắc Ninh Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 06/11/2016 Cửa Lò 0-1 Yên Thành Pro Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 06/11/2016 Thịnh Sơn 5-2 Open Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 06/11/2016 Hồng Lĩnh 4-1 Nghệ Tĩnh NEU Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 06/11/2016 Bụi Bặm x-x Đà Sơn Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 06/11/2016 Choa Củ Gấu-Diễn Hạnh 3-0 Nghĩa Đàn Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 06/11/2016 Nam Nghĩa 4-3 Tân Thắng Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h00 06/11/2016 Nghệ Bắc 3-0 Hưng Nguyên Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h00 06/11/2016 Anh Xuân 1-5 Nam Đàn Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h00 06/11/2016 VNA Sports 0-2 Thanh Chương Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h00 06/11/2016 HĐH NA 1-5 Choa-Tân Kỳ Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h00 06/11/2016 Sông Hiếu 3-0 1-5 FC Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h00 06/11/2016 Sông La 2-2 Phố Biển Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 30/10/2016 Cửa Lò 6-3 Open Sân Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 30/10/2016 Nghệ Bắc 3-2 Nam Đàn Sân Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 30/10/2016 Nghĩa Đàn 1-2 Nam Nghĩa Sân Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 30/10/2016 HĐH NA 0-0 Sông Hiếu Sân Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 30/10/2016 Anh Sơn 2-1 Phố Biển Sân Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 30/10/2016 Nghệ Tĩnh NEU 0-0 Bụi Bặm Sân Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h00 30/10/2016 Xứ Nghệ 2-2 37 VNUA Sân Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h00 30/10/2016 Yên Thành Pro 1-1 Thịnh Sơn Sân Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h00 30/10/2016 Nghệ + 4-1 NAT Bắc Ninh Sân Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h00 30/10/2016 Hồng Lĩnh 2-1 Đà Sơn Sân Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h00 30/10/2016 Mần FC 3-2 Sông La Sân Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h00 30/10/2016 Choa-Tân Kỳ 3-1 1-5 FC Sân Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h00 30/10/2016 Thành Vinh 2-1 VNA Sports Sân Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h00 30/10/2016 Choa Củ Gấu-Diễn Hạnh 3-1 Tân Thắng Sân Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
14h00 30/10/2016 Hưng Nguyên 5-0 Anh Xuân Sân Bộ Công An, Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h30 23/10/2016 Yên Thành Pro 2-1 Open Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 23/10/2016 Thịnh Sơn 2-0 Cửa Lò Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h30 23/10/2016 Hưng Nguyên 1-3 Nam Đàn Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 23/10/2016 Nghệ Bắc 2-0 Anh Xuân Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h30 23/10/2016 Choa Củ Gấu-Diễn Hạnh 5-1 Nam Nghĩa Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 23/10/2016 Nghĩa Đàn 0-1 Tân Thắng Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h30 23/10/2016 Thành Vinh 2-4 Thanh Chương Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h30 23/10/2016 Choa-Tân Kỳ 2-3 Sông Hiếu Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 23/10/2016 HĐH NA 2-1 1-5 FC Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h30 23/10/2016 Anh Sơn 5-2 Sông La Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 23/10/2016 Phố Biển 1-3 Mần FC Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
15h30 23/10/2016 Nghệ + 3-4 37 VNUA Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội
16h30 23/10/2016 Xứ Nghệ 1-2 NAT Bắc Ninh Sân Bộ Công An, 379 Nguyễn Xiển, Hà Nội

Xem thêm

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET