Tìm kiếm

Kết quả Phủi

Ngoại hạng Cúp Saigon Special S4BXH
15h30 03/12/2016 Moon FC 1-2 Dương Nội C500, đường 19/5, Hà Nội
15h30 03/12/2016 EOC 1-2 Tin lớn & Anh em C500, đường 19/5, Hà Nội
15h30 03/12/2016 MV Corp 4-1 Hanel-Ocean C500, đường 19/5, Hà Nội
14h00 03/12/2016 Văn Minh 15-4 Tô Ký C500, đường 19/5, Hà Nội
14h00 03/12/2016 Cường Quốc 3-5 Top Group C500, đường 19/5, Hà Nội
14h00 03/12/2016 Triều Khúc 3-1 Thành Đồng C500, đường 19/5, Hà Nội
17h30 27/11/2016 Top Group 2-3 Triều Khúc Sân C500, đường 19/5, Hà Nội
17h30 27/11/2016 Thành Đồng 1-0 Cường Quốc Sân C500, đường 19/5, Hà Nội
16h00 27/11/2016 Dương Nội 4-1 Tô Ký Sân C500, đường 19/5, Hà Nội
16h00 27/11/2016 Moon FC 3-1 Văn Minh Sân C500, đường 19/5, Hà Nội
14h30 27/11/2016 Hanel-Ocean 3-4 Tin lớn & Anh em Sân C500, đường 19/5, Hà Nội
14h30 27/11/2016 MV Corp 0-1 EOC Sân C500, đường 19/5, Hà Nội
17h30 20/11/2016 Tô Ký 0-5 Thành Đồng Sân C500, đường 19/5, Hà Nội
17h30 20/11/2016 Top Group 0-2 Moon FC Sân C500, đường 19/5, Hà Nội
16h00 20/11/2016 Dương Nội 4-2 MV Corp Sân C500, đường 19/5, Hà Nội
16h00 20/11/2016 Tin lớn & Anh em 3-0 Văn Minh Sân C500, đường 19/5, Hà Nội
14h30 20/11/2016 Cường Quốc 3-2 Hanel-Ocean Sân C500, đường 19/5, Hà Nội
14h30 20/11/2016 Triều Khúc 1-1 EOC Sân C500, đường 19/5, Hà Nội
17h30 13/11/2016 Triều Khúc 2-2 Hanel-Ocean Sân C500, đường 19/5, Hà Nội
17h30 13/11/2016 EOC 1-0 Cường Quốc Sân C500, đường 19/5, Hà Nội
16h00 13/11/2016 Thành Đồng 2-1 Moon FC Sân C500, đường 19/5, Hà Nội
16h00 13/11/2016 Tô Ký 0-4 Top Group Sân C500, đường 19/5, Hà Nội
14h30 13/11/2016 Văn Minh 2-1 MV Corp Sân C500, đường 19/5, Hà Nội
14h30 13/11/2016 Tin lớn & Anh em 0-0 Dương Nội Sân C500, đường 19/5, Hà Nội
17h30 06/11/2016 Hanel-Ocean 2-0 Thành Đồng Sân C500, Chiến Thắng, Hà Nội
17h30 06/11/2016 Top Group 1-0 EOC Sân C500, Chiến Thắng, Hà Nội
16h00 06/11/2016 Cường Quốc 0-0 Văn Minh Sân C500, Chiến Thắng, Hà Nội
16h00 06/11/2016 Dương Nội 4-0 Triều Khúc Sân C500, Chiến Thắng, Hà Nội
14h30 06/11/2016 Moon FC 4-2 Tin lớn & Anh em Sân C500, Chiến Thắng, Hà Nội
14h30 06/11/2016 MV Corp 2-0 Tô Ký Sân C500, Chiến Thắng, Hà Nội
17h30 30/10/2016 Moon FC 1-1 MV Corp Sân C500, Chiến Thắng, Hà Nội
17h30 30/10/2016 Tin lớn & Anh em 1-0 Tô Ký Sân C500, đường Chiến Thắng, Hà Đông
16h00 30/10/2016 EOC 2-0 Thành Đồng Sân C500, Chiến Thắng, Hà Nội
16h00 30/10/2016 Top Group 1-1 Hanel-Ocean Sân C500, Chiến Thắng, Hà Nội
14h30 30/10/2016 Văn Minh 5-2 Triều Khúc Sân C500, Chiến Thắng, Hà Nội
14h30 30/10/2016 Cường Quốc 5-3 Dương Nội Sân C500, Chiến Thắng, Hà Nội
15h00 15/10/2016 Triều Khúc 2-5 Moon FC Sân C500, đường Chiến Thắng, Hà Đông
16h30 15/10/2016 Hanel-Ocean 2-2 Văn Minh Sân C500, đường Chiến Thắng, Hà Đông
16h30 15/10/2016 Dương Nội 2-3 EOC Sân C500, đường Chiến Thắng, Hà Đông
18h00 15/10/2016 Tin lớn & Anh em 2-11 Top Group Sân C500, đường Chiến Thắng, Hà Đông
18h00 15/10/2016 Thành Đồng 0-0 MV Corp Sân C500, đường Chiến Thắng, Hà Đông
15h00 09/10/2016 MV Corp 0-1 Top Group Sân C500, Học viện An ninh, Hà Nội
15h00 09/10/2016 Thành Đồng 1-2 Tin lớn & Anh em Sân C500, Học viện An ninh, Hà Nội
16h30 09/10/2016 Moon FC 3-1 Cường Quốc Sân C500, Học viện An ninh, Hà Nội
18h00 09/10/2016 EOC 0-3 Văn Minh Sân C500, Học viện An ninh, Hà Nội
18h00 09/10/2016 Hanel-Ocean 1-0 Dương Nội Sân C500, Học viện An ninh, Hà Nội
15h00 02/10/2016 Văn Minh 5-1 Triều Khúc Sân C500, Học viện An ninh, Hà Nội
15h00 02/10/2016 Top Group 3-2 Dương Nội Sân C500, Học viện An ninh, Hà Nội
15h00 02/10/2016 EOC 4-1 Moon FC Sân C500, Học viện An ninh, Hà Nội
16h30 02/10/2016 Cường Quốc 4-1 MV Corp Sân C500, Học viện An ninh, Hà Nội
15h00 25/09/2016 Hanel-Ocean 4-2 Moon FC Sân C500, Học viện An ninh, Hà Nội
15h00 25/09/2016 Tô Ký 1-1 EOC Sân C500, Học viện An ninh, Hà Nội
16g30 25/09/2016 MV Corp 4-1 Triều Khúc Sân C500, Học viện An ninh, Hà Nội
16g30 25/09/2016 Cường Quốc 3-1 Tin lớn & Anh em Sân C500, Học viện An ninh, Hà Nội
18h00 25/09/2016 Top Group 2-3 Văn Minh Sân C500, Học viện An ninh, Hà Nội
18h00 25/09/2016 Dương Nội 2-3 Thành Đồng Sân C500, Học viện An ninh, Hà Nội
15h00 18/09/2016 Văn Minh 1-3 Dương Nội Sân C500, Học viện An ninh, Hà Nội
15h00 18/09/2016 Thành Đồng 1-0 Top Group Sân C500, Học viện An ninh, Hà Nội
16h30 18/09/2016 MV Corp 4-0 Tin lớn & Anh em Sân C500, Học viện An ninh, Hà Nội
16h30 18/09/2016 Cường Quốc 5-2 Triều Khúc Sân C500, Học viện An ninh, Hà Nội
18h00 18/09/2016 Moon FC 4-3 Tô Ký Sân C500, Học viện An ninh, Hà Nội
18h00 18/09/2016 EOC 2-0 Hanel-Ocean Sân C500, Học viện An ninh, Hà Nội

Xem thêm

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET