Tìm kiếm

Kết quả Phủi

Sưởi Ấm Mùa ĐôngBXH
15h00 12/11/2016 Cây Khế 2-2 (pen 2-3) Ecofoot Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
15h30 05/11/2016 NewStyle 3-2 Ecofoot Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
14h30 05/11/2016 Mỹ Đình 2 1-3 Cây Khế Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
15h30 29/10/2016 NewStyle 1-0 Hoàng Gia Mobile Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
15h30 29/10/2016 Ecofoot 0-0 Gia Việt Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
14h30 29/10/2016 Ocean 2-4 Mỹ Đình 2 Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
14h30 29/10/2016 Cây Khế 7-2 Thành Lâm Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
14h30 22/10/2016 Trẻ EOC 0-2 Ocean Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
14h30 22/10/2016 Cây Khế 2-2 (pen 9-8) Phương Anh Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
14h30 22/10/2016 Mỹ Đình 2 9-1 Ánh sáng Việt Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
14h30 22/10/2016 Ecofoot 1-1 (pen 4-1) HBG Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
15h30 22/10/2016 Bắc Giang FC 2-2 (pen 3-5) Hoàng Gia Mobile Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
14h30 15/10/2016 Ecofoot 0-3 Trẻ EOC Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
14h30 15/10/2016 Phương Anh 8-0 SV 2012 Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
14h30 15/10/2016 Cây Khế 2-1 Gia Việt Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
14h30 15/10/2016 Ánh sáng Việt 4-2 Hồng Lĩnh Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
15h30 15/10/2016 Hoàng Gia Mobile 7-0 Cầu Giấy Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
15h30 15/10/2016 Mỹ Đình 2 1-2 HBG Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
15h30 15/10/2016 Thành Phát 3-8 Thành Lâm Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
14h30 08/10/2016 Trẻ Cường Quốc 1-3 NewStyle Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
14h30 08/10/2016 Thành Phát 1-2 Bắc Giang FC Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
14h30 08/10/2016 Hoàng Gia Mobile 4-1 HBG Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
14h30 08/10/2016 Mỹ Đình 2 8-2 Cầu Giấy Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
14h30 08/10/2016 Ecofoot 5-0 Phương Anh Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
15h30 08/10/2016 SV 2012 0-4 Trẻ EOC Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
15h30 08/10/2016 Cây Khế 5-2 Hồng Lĩnh Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
15h30 08/10/2016 Ánh sáng Việt 0-3 Gia Việt Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
15h30 08/10/2016 Coca FC 0-3 Ocean Sân Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
14h30 01/10/2016 Ecofoot 2-0 SV 2012 Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
14h30 01/10/2016 Phương Anh 1-0 EOC Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
14h30 01/10/2016 Cây Khế 0-0 Ánh sáng Việt Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
14h30 01/10/2016 Hồng Lĩnh 0-5 Gia Việt Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
15h30 01/10/2016 Hoàng Gia Mobile 0-3 Mỹ Đình 2 Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
15h30 01/10/2016 HBG 6-0 Cầu Giấy Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội
15h30 01/10/2016 Thành Lâm 0-2 Bắc Giang FC Thành Phát, Hoàng Minh Giám, Hà Nội

Xem thêm

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET