Tìm kiếm

Kết quả Phủi

VUG 2017BXH
14h30 22/04/2017 ĐH Bách khoa HN 3-1 ĐH GTVT HN NTĐ Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
13h00 22/04/2017 ĐH Thủy lợi HN 2-1 ĐH Xây dựng NTĐ Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
15h00 15/04/2017 ĐH Bách khoa HN 0-0 (pen 3-1) ĐH Xây dựng NTĐ Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
13h30 15/04/2017 ĐH Thủy lợi HN 1-1 (pen 2-3) ĐH GTVT HN NTĐ Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
17h00 01/04/2017 ĐH FPT 0-3 ĐH Xây dựng NTĐ Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
15h45 01/04/2017 ĐH Bách khoa HN 4-0 ĐH Kiến trúc HN NTĐ Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
14h30 01/04/2017 ĐH GTVT HN 2-1 HV Nông nghiệp VN NTĐ Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
13h15 01/04/2017 ĐH Phương Đông 0-2 ĐH Thủy lợi HN NTĐ Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
16h00 18/03/2017 ĐH KHXH&NV - ĐH QGHN 0-3 ĐH Công đoàn NTĐ ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
16h00 18/03/2017 ĐH GTVT HN 1-1 ĐH Thăng Long NTĐ ĐH Sư phạm HN, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
15h00 18/03/2017 ĐH Thương mại 8-1 ĐH Ngoại ngữ - ĐH QGHN NTĐ ĐH Sư phạm HN, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
15h00 18/03/2017 HV Nông nghiệp VN 2-1 ĐH Xây dựng NTĐ ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
14h00 18/03/2017 ĐH Dược HN 4-2 ĐH Đại Nam NTĐ ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
14h00 18/03/2017 ĐH FPT 4-1 ĐH Phương Đông NTĐ ĐH Sư phạm HN, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
13h00 18/03/2017 ĐH Sư phạm HN 5-3 HV Chính sách & Phát triển NTĐ ĐH Sư phạm HN, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
13h00 18/03/2017 HV Tòa án 0-4 ĐH Ngoại thương NTĐ ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
11h00 18/03/2017 HV Hành chính QG 0-7 ĐH Thủy lợi HN NTĐ ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
10h00 18/03/2017 ĐH Kiến trúc HN 1-2 ĐH Y HN NTĐ ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
09h00 18/03/2017 ĐH Bách khoa HN 3-1 ĐH KHTN - ĐH QGHN NTĐ ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
08h00 18/03/2017 HV Ngoại giao 0-8 HV Ngân hàng NTĐ ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
16h00 04/03/2017 ĐH KHXH&NV - ĐH QGHN 0-5 ĐH Xây dựng ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
15h00 04/03/2017 ĐH Công đoàn 1-2 HV Nông nghiệp VN ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
14h00 04/03/2017 HV Tòa án 0-1 ĐH Đại Nam ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
13h00 04/03/2017 ĐH Dược HN 1-5 ĐH Ngoại thương ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
11h00 04/03/2017 ĐH Y HN 3-2 HV Hành chính QG ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
10h00 04/03/2017 ĐH Kiến trúc HN 1-1 ĐH Thủy lợi HN ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
09h00 04/03/2017 ĐH Bách khoa HN 5-2 HV Ngân hàng ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội
08h00 04/03/2017 ĐH KHTN - ĐH QGHN 2-0 HV Ngoại giao ĐH Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, Hà Nội

Xem thêm

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET